2019

25.04.2019 Otworzyłem kolejny spread na ropie przy różnicy między Brent a WTI równym 9. Po kilku godzinach spread się rozszerzył już do 9.30.

14.04.2019  Nie podałem wyniku na koniec marca więc zrobię to teraz. Stopa zwrotu na zamknięciu sesji w piątek 12.04 wyniosła 13,34%. 

Ostatnio już praktycznie nic nie robię na giełdzie. Głównie bawię się kontraktami, bo te nie wymagają aż tak dużo myślenia i analizy. Po raz pierwszy od dawna stan gotówki (lokat) znacznie przekroczył stan akcji czy kontraktów i na razie raczej nie planuje zwiększać zaangażowania ( może się to zmienić w przyszłości). I to nie dlatego, że nie ma dobrych okazji.  Te pewnie są. Bardziej brak mi chęci i trochę też czasu, który w ostatnich miesiącach poświęcam na inne projekty.

12.03-15.03.2019 Zrolowalem wszystkie kontrakty z marcowych na czerwcowe. Tym razem z drobnym zyskiem okolo 100 pln.

08.03.2019 Zamknąłem spread na ropie w okolicach 9.11. Zysk to 207 PLN. Wciąż jednak nie czuję na tyle tej strategii aby zaryzykować większy wolumen. Dodatkowo na rolowaniu WTI dostałem w plecy 142 PLN ( już uwzględnione w wyniku netto) i to głównie przez to spread się zmniejszył aż tak drastycznie.

07.03.2019 Gram spread na ropie ciąg dalszy. Tym razem otworzyłem przy spreadzie 10 i liczę na zejście w okolice 9.

04.03.2019  Kupilem 10 kontraktow FPGEH19 po 10.86.

28.02.2019 Stopa zwrotu po lutym wynosi 12,71%.

Read More

2018

Rok 2017 kończę skromną stopą zwrotu na poziomie 8,57%. Stan mojego rachunku wzrósł o 42 tyś PLN, ale z tej kwoty 18 tyś to dopłaty gotówkowe. Bardzo słaba była druga połowa roku, gdzie większość miesięcy kończyłem ze stratą. Za bardzo skupiłem się na małych i średnich spółkach, podczas gdy królował WIG 20. Cieszy jedynie to, że jest to piąty z rzędy rok zakończony zyskiem.
Read More

WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART – Funkcje Excela

Definicja

Funkcja WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART pozwala nam określić, która wartość w danym zbiorze danych występuje najczęściej. Innymi słowy pozwala nam określić dominantę. Argumentem mogą być tylko liczby. Pozostałe wartości, które nie są liczbami będą ignorowane.

Składnia

=WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART(liczba1;[liczba2]……)

Jak argumenty funkcji należy podawać liczby, gdzie minimalne jedna wartość musi być określona. Możne też wskazać odniesienie do tabeli czy też kolumny, gdzie te liczby się znajdują.

Read More

Excel – Funkcja DNI.ROBOCZE

Definicja

Funkcja DNI.ROBOCZE oblicza ile dni roboczych znajduje się pomiędzy datą początkową, a datą końcową uwzględniając po drodze wszystkie soboty i niedziele, a także święta, jeżeli je zdefiniowaliśmy.

Składnia

=DNI.ROBOCZE(data_pocz;data_końc;[święta])

Data_pocz – data początkowa jest to pierwszy dzień od której liczymy dni robocze,

Data_końc – data końcowa jest to ostatni dzień, który mamy uwzględnić w obliczeniach,

Święta – daty wszystkich świąt, które funkcja musi odjąć od dni roboczych jeżeli zawierają się pomiędzy datą początkową a datą końcową. Jeżeli wypadają w weekend to Excel nie odejmie tych dat. Parametr ten jest opcjonalny i nie musi być podawany. Excel wtedy założy, że nie ma żadnych innych dni wolnych oprócz weekendów.

Read More

Excel – Funkcja ZNAJDŹ

Definicja

Funkcja ZNAJDŹ pozwala nam określić na którym miejscu w danym tekście znajduje się szukany przez nas tekst.

Składnia

=ZNAJDŹ(szukany_tekst;w_tekście;[liczba_początkowa])

Szukany_tekst – tekst, który chcemy zlokalizować w przeszukiwanym tekście

W_tekście – przeszukiwany tekst

Liczba_początkowa  – miejsce, od którego rozpoczynamy przeszukiwanie tekstu. Ten parametr jest parametrem opcjonalnym. W przypadku nie podania żadnej wartości Excel rozpocznie przeszukiwanie od 1 znaku.

Read More

Czas pomyśleć o podatkach


W ciągu ostatnich 2 miesięcy czyli we wrześniu i październiku wartość mojego portfela wzrosła o 2 562 PLN, jednak w tym czasie dopłaciłem 4 000 PLN , co oznacza, że na samych inwestycjach straciłem 1 438 PLN, czyli 0,44%. Licząc od początku roku moja stopa zwrotu bez uwzględniania wpłat i wypłat spadła do 11,47%. W tym czasie WIG20 wzrósł o 29,6% a WIG o 25,34%. Abym więc dogonił indeksy musiałby się zdarzyć cud na który raczej nie liczę. Read More

Czas do szkoły


Ostatnie podsumowanie robiłem za miesiąc czerwiec. Te będzie więc nietypowe, bo dwumiesięczne. Nie mogłem się w wakacje zebrać aby policzyć sam lipiec.

Tak więc. W okresie od końca czerwca do końca sierpnia wartość mojego portfela wzrosła o 6 348,02 PLN z czego 4 000 PLN to dopłaty gotówkowe. Po wyłączeniu depozytu netto wartość moich aktywów wzrosła o 2 348,02 PLN, co stanowi zaledwie 0,7%. Od początku roku moja stopa zwrotu wynosi 11,98%. Wig natomiast w okresie dwumiesięcznym wzrósł o 6,4%, a od początku roku o 25,5%. Read More

I znowu wakacje


Czerwiec był neutralny dla mojego portfela. Stan aktywów wzrósł o 3 482 PLN, z czego 2 000 PLN to dopłaty gotówkowe. Odkryłem za to, że mój plik excelowy, w który na koniec miesiąc wpisuje sobie wartości poszczególnych rachunków zawierał błąd i błędnie do tej pory podawałem roczną stopę zwrotu. Nieznacznie zaniżałem ją. Po korekcie roczna stopa zwrotu bez uwzględniania wpłat i wypłat wynosi 11,15%, z czego w samym czerwcu licząc, również bez uwzględniania depozytu netto wartość rachunku wzrosła o 0,47%, co jest wartością symboliczną. W tym czasie WIG wzrósł odpowiednio o 17,9% oraz 1,5%. Read More

XTB – Zakup pod wyniki za II kwartał


Kupiłem we środę i czwartek łącznie 1500 akcji XTB po 6.70. Jest to inwestycja typowo pod wyniki za II kwartał. Oczekuję bardzo dobrych. Możliwe, że jeszcze powiększę pozycję. Podobną operację robiłem już w grudniu 2016 roku, kiedy kupowałem po 7.06 aby w styczniu sprzedać po 9.60. Mamy dopiero czerwiec, więc do ogłoszenia wstępnych wyników zostało jeszcze jakieś półtora miesiąca, ale patrząc na to co się działo przed wynikami za IV kwartał spodziewam się, że ruch może zacząć się wcześniej.

Oczekuję wyników netto na poziomie między 35 a 50 milionów PLN, czyli podobnych do tych z IV kwartału. Przyjmuję też, że neutralne dla rynku będą wyniki w okolicach 20 milionów PLN. Wszystko to co powyżej powinno być przez rynek odebrane pozytywnie. Read More

To był maj


Maj jest pierwszym miesiącem w tym roku, w którym stan mojego rachunku się skurczył i to aż o 7 856 PLN. Dodatkowo dopłaciłem 2 000 PLN, co daje łączne stratę 9 856 PLN. Bez uwzględniania wpłaty mój rachunek skurczył się o dokładnie 3% a stopa zwrotu od początku roku spadła do 9,40%. Indeks WIG w maju spadł o 2,5%, tak więc znowu jestem gorszy od benchmarku. Read More